Despre proiect

Fundația „Fenix – secolul 21” (Foundation „Phenix – 21 century”) – Vidin realizează proiectul „Destinații prietenești pentru turiști în vârsta + 55“, care este menit a contribui la dezvoltarea turismului și la îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor culturale din regiunea transfrontalieră România – Bulgaria.

Fundația „Fenix – secolul 21“ (Foundation „Phenix – 21 century”) realizează proiectul în parteneriat cu  Asociația română pentru transfer de tehnologii și inovării – АРоТТ și Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă“ – Vidin – PRDD – Vidin. 

Proiectul este inițiat la începutul lunii septembrie anul 2018 și se așteaptă a se finaliza în luna februarie anul 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 453 259,45 euro, repartizată în partenerii după cum urmează:

 • Fundația „Fenix – secolul 21“ (Foundation „Phenix – 21 century”) – 162266,46 euro;
 • Asociația română pentru transfer de tehnologii și inovării АРоТТ – 139972,96 euro;
 • Asocierea „Parteneriate regionale pentru dezvoltare durabilă“ – Vidin – 151 020,03 euro.

Ideea proiectului este prezentată de dezvoltarea unui produs turistic transfrontalier inovativ nou pentru turiștii în vârsta de + 55 în sezoanele slabe.

Se așteaptă produsul turistic nou să atragă mai mulți turiști străini, care va crește numărul înnoptărilor în zona transfrontalieră, care cuprinde județele Vidin și Montana din Bulgaria și județul Dolj din România.

Obiectivul principal al proiectului

Crearea unui produs turistic nou cu participarea  tuturor părților interesate de dezvoltarea turismului în regiunea transfrontalieră, și de creșterea numărului turiștilor în regiunea transfrontalieră.

Grupuri țintă:

Reprezentanți ai unor firme și ONG-uri, care activează în domeniul turismului pe teritoriul regiunii transfrontaliere România – Bulgaria; locuri de cazare; tour-operatori și agenți turistici;  localuri de alimentare și divertisment; autorități locale; turiști; populația din regiunea transfrontalieră din judeșele Vidin și Montana – Bulgaria și județul Dolj – România.

În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități:

 1. Managementul proiectului;
 2. Elaborarea unui analize privind necesitățile și preferințele turiștilor în vârsta de + 55;
 3. Elaborarea unui studiu privind dezvoltarea turismului pentru turiștii în vârsta de + 55 în Bulgaria și România;
 4. Elaborarea unui strategii privind dezvoltarea turismului pentru turiștii în vârsta de + 55 în cea ce privește afacerea, sectorul civil și public;
 5. Organizarea unui workshop în județul Vidin pentru părțile interesate;
 6. Testare de pilot al produsului nou destinate turiștilor în vârsta de + 55;
 7. Campanie de promovare;
 8. Dezvoltarea unui portal web pentru turiștii în vârsta de +55;
 9. Dezvoltarea și instalarea de 60 Smartpoints;
 10. Tură demo pentru promovarea produsului nou destinat turiștilor în vârsta de + 55;
 11. Organizarea unor conferințe finale de promovare;
 12. Campanie media

Rezultatele, pe care ne așteptăm a obține

 • Un produs turistic nou comun dezvoltat destinat turiștilor în vârsta de + 55
 • Creșterea numărului înnoptărilor în regiunea transfrontalieră
 • Un portal web dezvoltat în stare de funcționare pentru promovarea produsului nu comun destinat turiștilor în vârsta de + 55
 • 60 Smartpoints elaborate și instalate, care conțin informații turistice utile pentru turiștii + 55
 • Două filme și șase TV spot-uri pentru promovarea produsului nou comun destinat turiștilor în vârsta de + 55 elaborate și difuzate prin canale turistice naționale
 • Capacitatea îmbunătățită a părților interesate în domeniul furnizării serviciilor turiștilor în vârsta de +55